Agnieszka
Genczelewska


Notariusz w
Warszawie


ul. Długa 4
00-238 Warszawa

tel: (22) 887-45-25
(22) 887-45-26
(22) 887-45-91
(22) 622-32-99

fax: (22) 887-45-90

mail: genczelewska
@notariusze.waw.pl

Koszty - podstawowe informacje


TAKSA NOTARIALNA
OPŁATY SĄDOWE
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ