Agnieszka
Genczelewska


Notariusz w
Warszawie


ul. Długa 4
00-238 Warszawa

tel: (22) 887-45-25
(22) 887-45-26
(22) 887-45-91
(22) 622-32-99

fax: (22) 887-45-90

mail: genczelewska
@notariusze.waw.pl

Dokumenty


Ze względu na specyfikę czynności notarialnych i różnorodną sytuację Klientów zestaw wymaganych dokumentów w każdym przypadku różni się.
Można jednak podać listę dokumentów standardowo wymaganych w każdej sytuacji.
Najważniejszy to dokument potwierdzający własność, czyli Zaświadczenie ze Spółdzielni - w sytuacji gdy lokal ma status spółdzielczego własnościowego prawa - lub odpis z księgi wieczystej gdy jest to lokal hipoteczny bądź nieruchomość gruntowa (Uwaga: po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem, Kancelaria sama może złożyć wniosek o wydanie odpisu i go pobrać).Drugim ważnym dokumentem jest tzw. podstawa nabycia czyli różne dokumenty potwierdzające formę i dzień nabycia danego przedmiotu umowy są to w szczególności:
  • wypis aktu notarialnego ,w którym nabyto dany lokal bądź działkę gruntu, bądź
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,w wyniku którego nabyto prawa do danej nieruchomości bądź Akt poświadczenia dziedziczenia (czytaj dalej SPADKOBRANIE) lub inne postanowienia sądu przyznające własność nieruchomości, bądź
  • ostateczna decyzja o zwrocie nieruchomości i inne.

W zakresie pozostałych potrzebnych dokumentów należy kontaktować się z Kancelarią.