Agnieszka
Genczelewska


Notariusz w
Warszawie


ul. Długa 4
00-238 Warszawa

tel: (22) 887-45-25
(22) 887-45-26
(22) 887-45-91
(22) 622-32-99

fax: (22) 887-45-90

mail: genczelewska
@notariusze.waw.pl

Dla klienta


Tryby i terminy - Określenie terminów przygotowania dokumentów, a także czasu jaki potrzebujemy na przygotowanie aktu notarialnego.

Dokumenty - Ze względu na specyfikę czynności notarialnych i różnorodną sytuację Klientów zestaw wymaganych dokumentów w każdym przypadku różni się.
Można jednak podać listę dokumentów standardowo wymaganych w każdej sytuacji.

Spadkobranie - Od 2008 roku notariusze uprawnieni są do sporządzania notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia na podstawie działu II, rozdziału 3a ustawy z dnia Prawo o notariacie (Dz. U z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158).